top of page

Algemene Voorwaarden voor Gebruik van onze  Groepen en Forums.

Laatst bijgewerkt op 11-11-2022

 

Welkom bij Nutrigrow Solutions, beheerd door Nutrigrow Solutions. Door gebruik te maken van de groepen en forums op deze website, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u gebruikmaakt van de diensten.

1. Gebruikersgedrag

a. Respectvol Gedrag: Gebruikers worden vriendelijk verzocht respectvol en beleefd te zijn tegenover andere leden. Het plaatsen van beledigende, bedreigende, lasterlijke of haatdragende inhoud is ten strengste verboden.

b. Inhoudsrichtlijnen: Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die zij plaatsen. Het is niet toegestaan materiaal te delen dat in strijd is met wet- en regelgeving, inclusief auteursrechten, handelsmerken, en privacywetten.
 

2. Intellectueel Eigendom

a. Eigen Inhoud: Door inhoud te plaatsen op de groepen en forums van Nutrigrow Solutions, verleent u Nutrigrow Solutions een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, reproduceren, verspreiden en weergeven in verband met de diensten van Nutrigrow Solutions.

b. Auteursrechtsschending: Nutrigrow Solutions respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Gebruikers mogen geen inhoud plaatsen die inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden.

3. Moderatie

a. Moderatierecht: Nutrigrow Solutions behoudt zich het recht voor om inhoud te modereren, bewerken of verwijderen die in strijd is met deze voorwaarden. Gebruikers die herhaaldelijk de voorwaarden schenden, kunnen worden verbannen.

b. Verwijdering van Inhoud:Nutrigrow Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst door gebruikers, maar zal zich inspannen om ongepaste inhoud te verwijderen. Gebruikers worden aangemoedigd om schendingen te melden.

4. Aansprakelijkheid

a. Eigen Risico: Gebruik van de groepen en forums is op eigen risico.Nutrigrow Solutions is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel als gevolg van het gebruik van de diensten.

b. Schadevergoeding: Gebruikers stemmen ermee in Nutrigrow Solutions te vrijwaren en schadeloos te stellen voor eventuele claims, kosten of verliezen als gevolg van hun gebruik van de diensten.

5. Wijzigingen in de Voorwaarden

Nutrigrow Solutions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst.

Door gebruik te maken van de groepen en forums op Nutrigrow Solutions, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de diensten.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via [contactgegevens].

6. Accountregistratie

a. Nauwkeurige Informatie: Bij het registreren voor een account op Nutrigrow Solutions moeten gebruikers nauwkeurige en actuele informatie verstrekken. Het is niet toegestaan om valse informatie te verstrekken bij het aanmaken van een account.

b. Accountbeveiliging: Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van hun accountgegevens, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord. Nutrigrow Solutions is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot accounts als gevolg van nalatigheid van gebruikers.

7. Accountgebruik

a. Persoonlijk Gebruik: Accounts zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met anderen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun account.

b. Minderjarige Gebruikers: Gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar moeten toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om een account aan te maken op Nutrigrow Solutions.

8. Accountbeëindiging

Nutrigrow Solutions behoudt zich het recht voor om accounts op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers kunnen hun account op elk moment sluiten door contact op te nemen met beheerders van Nutrigrow Solutions.

bottom of page